BLOGI

Flexo

16.5.2018 16:41

Sisälogistiikka logistiikan keskiöön

Logistiikalla on merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Arvioidaan, että logistiikan vaikutus teollisuuden yritysten kilpailukykyyn on 35 %. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on puolestaan kohonnut vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2015 kustannukset olivat noin 23 miljardia euroa. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että logistiikan kustannuksista noin 30 % tulee varastoinnista, 30 % kuljetuskustannuksista ja 30 % sisälogistiikasta. Yli puolet yritysten logistiikkakustannuksista syntyy yritysten omissa sisäisissä prosesseissa.

Kaupan digitalisoituminen nostaa volyymivaihteluja. Verkkokaupassa myynti saattaa keskittyä 4-5 sesonkiin ja 50-60 % toimituksista on viikon alkupäivinä. Tämä asettaa melkoiset haasteet henkilöstön ohjaukselle ja lisää riskiä kokonaistehokkuuden laskulle. Samalla henkilöstön työsopimuksiin ja työssäkäyntiin kaivataan yhä lisää joustoa. Tämä luo kysyntää palveluille, joissa palvelun tuottaja ottaa vastuun työn tehokkuudesta, henkilöstön ohjauksesta ja kykenee tuottamaan palvelut suoritehinnoilla.

Toimitusketjujen ulkoistuksissa siellä täällä tehtävä työ jää todellisuudessa viimeiseksi huonosti joustavaksi kuluksi - piilokiinteäksi. Työ sirpaloituu ja sirpaleista on kyettävä kokoamaan työtekijöille mielekkäitä työkokonaisuuksia.

Henkilöstöhallinnosta on tulossa teknologiaa 

On siis syytä pohtia, miltä osin sisälogistiikkaan liittyvät toiminnot on tarkoituksenmukaisempaa hoitaa itse ja mitkä kannattaa ostaa palveluntarjoajalta. Kannattaa varmistua, että palvelun tarjoava yritys kykenee olemaan muutoksessa mukana. Sen tulee kyetä joustavasti hallitsemaan työvoimaansa ja rakentamaan henkilöstöpooleja, joissa työntekijöillä on erilaisia odotuksia työsuhteeltaan.

Toisille sopivat joustavasti tarjotut työt esimerkiksi opintojen ohessa, kun taas toiset pyrkivät keikkatöillä pääsemään kiinteisiin työssäkäyntijaksoihin. Vakinaisenkin henkilöstön työaikojen ja työssäkäyntipaikkojen on joustettava. Tarvitaan pitkälle digitalisoitua henkilöstöhallintoa, jonka avulla työn kysyntä saadaan kohtaamaan tarjonnan kanssa. Tähän kokonaisuuteen on lisäksi kytkettävä tehokas työn kustannusten seuranta ja suoritepalvelujen tuotteistus.

Suomi tulee jälkijunassa 

Suomi on 3-5 vuotta sisälogistiikan ulkoistuksessa jäljessä johtavista Länsi-Euroopan maista. Suomessa logistiikkakeskusten sisälogistiikasta 60-70 % on keskusten omistajien itsensä pyörittämää. Jopa 70 % yrityksistä on arvioinut logistiikan ulkoistamisen alentaneen niiden logistiikkakustannuksia. Ulkoistetussa sisälogistiikassa yrityksen omissa tiloissa tehtäviä logistiikkatöitä tekee alihankintana sisälogistiikkaan erikoistunut yritys. Silloin hyödynnetään yrityksen omia prosesseja ja järjestelmiä, mutta työnjohto ja työntekijät tulevat alihankkijalta.

Parhaimmillaan ulkoistettu sisälogistiikka:
• laskee yrityksen kustannuksia ja muuttaa kiinteät kulut muuttuviksi
• optimoi materiaalivirtoja
• hyödyntää tehokkaasti (tuotanto) kapasiteetin
• minimoi tuottamattoman ajan/tehostaa tuottavuutta ja
• lisää joustoa kokonaislogistiikkaan sekä
• tuo paremmat yöunet yrityksen koko  henkilökunnalle ja omistajille.

Flexo palvelee sisälogistiikassa koko Suomessa joustavasti. Niin yrityksen arjessa, sesongissa kuin volyymipiikeissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja Harri Kämppä on Postin toimitusketjuratkaisut -liiketoiminnan johtaja.

Flexo
Katuosoite

Tikkurilantie 148
01530 Vantaa

Asiakaspalvelu

0100 84135 (ma-pe kello 8-16)
asiakaspalvelu@flexo.fi

Myynti

myynti@flexo.fi